Praw(n)y sierpowy w walce z fake newsem

Praw(n)y sierpowy w walce z fake newsem

Tomasz Muras, Patryk Zakrzewski / 1 sierpnia 2018 r.

Monitoring w obszarze wprowadzania uregulowań prawnych jako metody walki z fałszywymi informacjami w Internecie

  • - Problem fałszywych informacji udostępnianych i rozpowszechnianych w sieci regulowany jest w polskim prawie jedynie pośrednio.
  • - Żadna z partii politycznych nie uwzględniła w swoim programie wyborczym kwestii dezinformacji w Internecie. W oficjalnych dokumentach partyjnych temat ten został podjęty dopiero w maju 2018 roku, kiedy to partia Razem opublikowała swoje stanowisko w sprawie cyfryzacji.
  • - Prawo i Sprawiedliwość w obecnej kadencji Sejmu nie przedstawiło propozycji zmian prawnych w zakresie walki z fałszywymi informacjami. Swoje pomysły przedstawił nieoficjalnie poseł Dominik Tarczyński. Do mediów wyciekł też projekt Ministerstwa Cyfryzacji dotyczący nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Żadna z propozycji nie była jednak procedowana w Sejmie.
  • - Problem dezinformacji w polskiej debacie publicznej pojawia się również w kontekstach polityki historycznej (zmiany w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej), propagandy rosyjskiej, mediów publicznych oraz repolonizacji i dekoncentracji rynku medialnego.

Raport ma na celu wyłącznie odzwierciedlenie aktualnego stanu debaty na temat możliwych rozwiązań prawnych w walce z fałszywymi informacjami w Polsce, w oparciu o monitoring działalności rządu, partii rządzącej, partii opozycyjnych oraz stowarzyszeń w tym obszarze. Autorzy nie dokonują w związku z tym oceny prezentowanych w nim propozycji. Zachęcamy do kontaktu z autorami i dzielenia się uwagami na temat treści raportu i propozycjami wątków, które warto by podjąć w kolejnych jego odsłonach, raport będzie bowiem aktualizowany co kwartał.

Cały raport można pobrać tutaj.