MAPA WIARYGODNYCH ŹRÓDEŁ

Rzetelne źródła informacji są to pierwotne, nieprzetworzone, występujące w oryginalnym kontekście źródła wiedzy. Najczęściej są to informacje publicznie dostępne, można je również uzyskać w trybie dostępu do informacji publicznej.

Pierwotność źródła oznacza, że informacja musi być jak najszersza, pochodząca z miejsca, które tę informację wydało. Źródło oficjalne to źródło pochodzące bezpośrednio od danej instytucji, organizacji lub osoby.

Kategorie

Tematy

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli to naczelny i niezależny organ kontroli państwowej, który ocenia funkcjonowanie państwa i gospodarowanie środkami publicznymi.

Strona: www.nik.gov.pl

Informacje:

 • edukacja
 • przestępstwa
 • służba zdrowia
 • sprawy społeczne
 • kultura

Europejska Służba Audytu Wewnętrznego

Służba Audytu Wewnętrznego (IAS) opracowuje niezależne porady, opinie i zalecenia dotyczące jakości i funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w Komisji, agencjach UE i innych autonomicznych organach.

Strona www

Informacje:

 • prace Komisji Europejskiej
 • zadania agencji UE
 • finanse organów UE
 • kontrola organów UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Odpowiada za kontrolowanie prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania funduszy UE oraz pomaga w doskonaleniu zarządzania finansami UE.

Strona www

Informacje:

 • wzrost gospodarczy
 • zatrudnienie
 • finanse publiczne
 • ochrona środowiska
 • budżet UE

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo zajmuje się m.in. tworzeniem polityki państwa dla dzieci i młodzieży, ustalaniem programów nauczania, zatrudnianiem nauczycieli oraz pomocą stypendialną dla uczniów.

Strona www

Informacje:

 • programy nauczania
 • wykaz szkół
 • zarobki nauczycieli
 • liczba nauczycieli

UNESCO – UIS

Instytut Statystyki UNESCO jest oficjalnym statystycznym źródłem danych międzynarodowych. Publikuje wskaźniki w obszarach działania UNESCO, współpracując z urzędami statystycznymi z całego świata.

Strona: uis.unesco.org

Informacje:

 • edukacja i umiejętności uczniów, kultura, dostęp do informacji, nauka, technologia i innowacje

Google Data

Google Public Data Explorer to jedna z aplikacji udostępnianych przez Google. Zbiera dane z różnych wiarygodnych źródeł statystycznych i naukowych na przestrzeni czasu.

Strona www

Informacje:

 • rozwój technologiczny państw
 • ceny w Europie i na świecie
 • finanse państw
 • bezrobocie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.

Strona: www.nauka.gov.pl

Informacje:

 • uczelnie wyższe, finansowanie nauki

Główny Urząd Statystyczny

GUS zajmuje się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego.

Strona: stat.gov.pl

Informacje:

 • gospodarka
 • rodzina
 • edukacja
 • handel
 • przemysł

Dane Publiczne

DanePubliczne.gov.pl to serwis, który gromadzi w jednym miejscu dane o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Strona: danepubliczne.gov.pl 

Informacje:

 • społeczeństwo
 • środowisko
 • gospodarka
 • nauka

Eurostat

Urząd statystyczny Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu.

Strona: ec.europa.eu/eurostat

Informacje:

 • wskaźniki polityki UE
 • ludność
 • finanse
 • przemysł, handel
 • środowisko i energia

Polska Agencja Prasowa

Publiczna agencja prasowa, która zajmuje się uzyskiwaniem i przekazywaniem odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy.

Strona: www.pap.pl

Informacje:

 • wydarzenia z Polski i ze świata
 • polityka
 • biznes
 • nauka
 • sport

CBOS

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej jest wyspecjalizowanym ośrodkiem prowadzącym reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego badania sondażowe, dotyczące opinii na temat wszelkich ważnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych. CBOS powstał w roku 1982. Od początku lat 90. realizuje regularnie, co miesiąc, badania przeglądowe.

Strona: www.cbos.pl

ISAP

Internetowy System Aktów Prawnych  to system informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu.

Strona: isap.sejm.gov.pl

Informacje:

 • teksty aktów prawnych

CIA - The World Factbook

Szeroka baza informacji o świecie, skupiająca się na politycznie istotnych aspektach. Historia, władze, gospodarka, geografia oraz konflikty międzynarodowe dotyczące 267 światowych podmiotów politycznych

Strona www

Informacje:

 • władze na świecie
 • gospodarka
 • wojsko
 • geografia

Federalny Komitet Metodologii Statystycznej

Komitet mający na celu poprawę jakości i ujednolicenie federalnych danych statystycznych.

Strona www

Informacje:

 • federalne analizy gospodarcze
 • statystyki prawne i sądowe
 • statystyki zdrowotne
 • statystyki rolnicze
 • statystyki edukacyjne

Biuro Cenzusu Stanów Zjednoczonych

Biuro Cenzusu czyli wiodące źródło wysokiej jakości danych o narodach i gospodarce kraju. Ogólne dane gospodarcze, społeczne, geograficzne i populacyjne, ale dotyczące wylącznie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Strona:  www.census.gov

Informacje:

 • bezrobocie
 • struktura gospodarki
 • demografia
 • zdrowie

Izba Reprezentantów

Izba Reprezentantów to niższa izba amerykańskiego kongresu. Strona Izby zawiera informacje na temat projektów ustaw, harmonogramu prac i zapisu głosowań nad poszczególnymi propozycjami legislacyjnymi.

Strona:  www.house.gov

Informacje:

 • treść ustaw
 • skład Izby Reprezentantów
 • harmonogram i wyniki głosowań

Senat

Senat to wyższa izba amerykańskiego kongresu. Strona Izby zawiera informacje na temat projektów ustaw, harmonogramu prac i zapisu głosowań nad poszczególnymi propozycjami legislacyjnymi.

Strona:  www.senate.gov/index.htm

Informacje:

 • treść proponowanych ustaw
 • skład Senatu
 • harmonogram z datami głosowań oraz ich wyniki

Biblioteka Kongresu

Jest to jedna z największych bibliotek świata, zawierająca pozycje z całego świata, które dotyczą kultury, gospodarki, nauki, polityki i historii powszechnej.

Strona:  www.loc.gov

Informacje:

 • historyczne ustawy
 • encyklopedie
 • kompendia wiedzy
 • opracowania
 •  dzieła oryginalne

Federalne Biuro Śledcze

Federalny organ policyjny, pełniący funkcje nadżędną w sprawach kryminalnych oraz dotyczących bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych

Strona:  www.fbi.gov

Informacje:

 • dane i statystyki przedstawiające przestępczość

Associated Press

Amerykańska agencja prasowa typu non-profit, rozpowszechniająca wiadomości ze Stanów Zjednoczonych oraz ze świata.

Strona: www.ap.org/en-gb/

Informacje:

 • informacje prasowe ze Stanów Zjednoczonych i ze świata

Biuro Odpowiedzialności Rządu

Instytucja kontrolna Kongresu Stanów Zjednoczonych. Pilnuje przestrzegania prawa, prowadzi audyty oraz ewaluacje federalnych agencji na zlecenie Kongresu.

Strona: www.gao.gov/index.html

Informacje:

 • analizy, raporty, opinie oraz rekomendacje na temat prac amerykańskiego rządu oraz agencji federalnych

Ambasada Stańow Zjednoczonych Ameryki w Polsce

Oficjalne przedstawicielstwo Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Strona: pl.usembassy.gov

Informacje:

 • publikacje oraz ogłoszenia administracji i dyplomacji amerykańskiej dotyczącej w szczególności Polski oraz spraw istotnych z punktu widzenia Polski

Projekt realizowany w ramach środków Ambasady Stanów Zjednoczonych.

Stowarzyszenie Demagog

ul. Cystersów 26/8

31-553 Kraków

akademia.demagog@gmail.com

rda